Składka członkowska PSC

Składka członkowska Polskiego Stowarzyszenia Carrom. Członkowie PSC mają obowiązek wpłacania składki członkowskiej za dany rok do 31 marca każdego roku.

30.00

Opis

Składka członkowska Polskiego Stowarzyszenia Carrom.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr W/2/2011 członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości:

  • uczniowie do 16 roku życia – 0 zł (zwolnieni z opłaty),
  • uczniowie, studenci do 26 roku życia – 20 zł,
  • pozostali członkowie – 30 zł.

Członkowie PSC mają obowiązek wpłacania składki członkowskiej za dany rok do 31 marca każdego roku.