II Deblowy Młodzieżowy Turniej Carrom – Blue City

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Nas podczas II Deblowego Młodzieżowego Turnieju Carrom. Poniżej informacje na temat turnieju i jego regulamin.

Regulamin II Deblowego Młodzieżowego Turnieju Carrom

 1. Drugi Deblowy Młodzieżowy turniej  Carrom odbędzie się 10 czerwca 2018 w CH Blue City w sklepie Graal.
 2. Wstęp na turniej jest bezpłatny. Uczestniczyć mogą dwuosobowe drużyny złożone z osób, które nie ukończyły 18 lat w dniu 10. Czerwca 2018 roku.
 3. Maksymalna liczba drużyn wynosi 12. W przypadku większej liczby zgłoszeń powstanie lista rezerwowa z której gracze zostaną dopuszczeni do turnieju wyłącznie przy absencji osoby z listy podstawowej. Gracze są wpisywani na listę podstawową i rezerwową zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 4. Wszyscy uczestnicy turnieju mają obowiązek stawić się w miejscu turnieju najpóźniej o godzinie 10:00. Przewidywany czas zakończenia turnieju to godzina 17:30.
 5. Rozegrane zostaną cztery rundy w systemie szwajcarskim po których cztery najlepsze pary rozegrają półfinały i finał. Każdy mecz rozgrywana jest do 25 punktów, z limitem czasowym 40 minut (+5 minut na skończenie partii) oraz z limitem 8 rozbić.
 6. Zwycięska drużyna z każdego meczu otrzymuje dwa punkty, w przypadku remisu obie drużyny otrzymują 1 punkt.
 7. O kolejności w klasyfikacji końcowej w pierwszym etapie turnieju decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów turniejowych, liczba punktów turniejowych zdobytych przez wszystkich przeciwników, bilans małych punktów.
 8. W przypadku remisu w meczu półfinałowym lub finałowym rozegrana zostanie dodatkowa, rozstrzygająca partia.
 9. Mecze rozgrywane są zgodnie z Międzynarodowymi Zasadami Gry Carrom.
 10. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzja jest ostateczna.
 11. Regulamin może być zmieniony przez organizatora (Polskie Stowarzyszenie Carrom) w dowolnym momencie. O zmianach poinformuje on na profilu w serwisie Facebook. Zmiany wchodzą w życie w momencie ogłoszenia.