Zachęcamy wszystkich graczy  i miłośników carrom do przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Carrom.

Aby przystąpić do naszej organizacji wystarczy wypełnić poniższą deklarację i przesłać ją do nas w formie elektronicznej

PSCdeklaracja

osoby poniżej 16 roku życia powinny uzyskać zgodę swojego opiekuna zgodnie ze wzorem poniżej

PSCzgoda

 

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr W/2/2011 członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości:

  • uczniowie do 16 roku życia – 0 zł (zwolnieni z opłaty)
  • uczniowie, studenci do 26 roku życia – 20 zł,
  • pozostali członkowie – 30 zł.

Członkowie PSC mają obowiązek wpłacania składki członkowskiej za dany rok do 30 marca każdego roku na poniższe konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie Carrom 
ul. Piaskowa 3/5, 05-082 Zielonki Parcela

Volkswagen Bank direct

10 2130 0004 2001 0549 4844 0001

w tytule wpłaty prosimy wpisywać:

„Imię i Nazwisko, składka członkowska za ……. rok”

 

ZAPRASZAMY, ZOSTAŃ CZŁONKIEM PSC – ZNIŻKI NA SPRZĘT, TURNIEJE I WARSZTATY !!!