Regulamin Loterii fantowej – 15.08.2017

2017-08-09T20:19:15+00:00

Regulamin loterii fantowej 1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „INDYJSKA LOTERIA”. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „Polskie Stowarzyszenie Carrom” z siedzibą przy ul. Osiedlowej 12, 05-082 Zielonki Wieś. 3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19B. 4. Podstawa prawna Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471 t.j.). 5. Zasięg loterii fantowej Loteria organizowana jest w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki, [...]