Składka członkowska PSC – uczniowie/studenci

Składka członkowska Polskiego Stowarzyszenia Carrom. Członkowie PSC mają obowiązek wpłacania składki członkowskiej za dany rok do 31 marca każdego roku.

20.00

Opis

Składka członkowska Polskiego Stowarzyszenia Carrom.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków nr W/2/2011 członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości:

  • uczniowie do 16 roku życia – 0 zł (zwolnieni z opłaty),
  • uczniowie, studenci do 26 roku życia – 20 zł,
  • pozostali członkowie – 30 zł.

Członkowie PSC mają obowiązek wpłacania składki członkowskiej za dany rok do 31 marca każdego roku.