I TULSI CARROM DOUBLES OPEN

Zapraszamy na I Tulsi Carrom Doubles Open – pierwszy deblowy turniej carrom organizowany w Restauracji Tulsi. Turniej rozgrywany będzie w systemie szwajcarskim (5 rund + finał).  Maksymalna liczba zawodników ograniczona jest do 24 osób (12 par). Zapisy do turnieju odbywają się przez formularz google: https://forms.gle/HNQ3TnCVWgZZ75RR9 lub w Restauracji Tulsi do dnia 18.04.2024. Gwarancją udziału w turnieju jest opłacenie wpisowego zgodnie z regulaminem przed upływem terminu rejestracji.

Organizator: Tulsi & PSC
Miejsce: Restauracja Tulsi, Pasaż Stokłosy 11 02-787 Warszawa

Termin: 21 04 2024 godzina 12:00 – 18:30
Zapisy: do 18.04.2024

 

REGULAMIN I TULSI CARROM DOUBLES OPEN

ORGANIZATOR:

Restauracja TULSI i PSC

TERMIN:
21.04.2024 r. /niedziela/


rejestracja graczy godz. 11:30 – 12:00
rozgrywki godz. 12.00-18.30
przerwa na lunch godz. 15.00-15.30
mecz finałowy godz. 17.30 – 18.30
rozdanie nagród godz. 18.30

MIEJSCE:

Restauracja Tulsi
Pasaż Stokłosy 11
Warszawa

SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej otwarty, deblowy, rozgrywany systemem szwajcarskim – 5 rund, do 25 punktów, limit czasu 40 min.+5 min., limit 8 partii. O kolejności miejsc decyduje:  ilość zdobytych punktów: 1) punkty za zwycięstwo, 2) Bucholtz , 3) punkty netto. Turniej będzie prowadzony w programie SOL4.
Mecz finałowy – rozgrywka do 25 punktów, 8 partii, bez limitu czasu.
W turnieju obowiązują międzynarodowe zasady gry carom Laws of Carrom.

KATEGORIA WIEKOWA:

10+

ZAPISY:

do dnia 18.04.2024

Zgłoszenia należy dokonać przez formularz gogle lub w Restauracji Tulsi.

Link: https://forms.gle/HNQ3TnCVWgZZ75RR9
Turniej przewidziany jest dla maksymalnie 12 par. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata wpisowego.

WPISOWE:

  • 80 zł od pary (40 zł / osoba)

Wpisowe płatne u organizatora

 

NAGRODY W TURNIEJU:

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.  Nagrody i dyplomy za I, II, III miejsce.
Organizator zapewnia sprzęt do carrom. Każdy gracz zobligowany jest posiadać swój własny striker.

KONTAKT:

Paweł: 609138406

Tulsi: 797 648 384

 

 

We invite you  to I Tulsi Carrom Doubles Open is first carom doubles tournament organized in Tulsi Restaurant. The tournament will be played in Swiss system (5 rounds + final).  The maximum number of players is limited to 24 (12 pairs). Registration for the tournament takes place via google form https://forms.gle/HNQ3TnCVWgZZ75RR9 or in Tulsi Restaurant until 18.04.2024. The guarantee of participation in the tournament is to pay the entry fee in accordance with the regulations before the registration deadline.

Organizer: Tulsi & PSC
Place:  Tulsi Restaurant, Pasaż Stokłosy 11 02-787 Warszawa

Date: 21st April 2024 12:00 pm – 6:30 pm
Registration: till 18th of April 2024

RULES OF I TULSI CARROM DOUBLES OPEN

ORGANIZER:
TULSI Restaurant & PSC
DATE:
21.04.2024 /sunday/.

registration of players 11:30 am – 12:00
games 12.00 pm – 6.30 pm
lunch break 3.00 pm – 3.30 pm
final match 5.30 pm – 6.30 pm
award ceremony 6.30 pm

PLACE:
Tulsi Restaurant
Pasaż Stokłosy 11
Warsaw

SYSTEM OF GAMES:

Open tournament, doubles, played in Swiss system – 5 rounds, to 25 points, time limit 40 min.+5 min., limit 8 games. The order of places is determined by: the number of points scored: 1) points for victory, 2) Bucholtz , 3) net points. The tournament will be played in SOL4.
The final match – 25 points, 8 games, no time limit.
The tournament is governed by the International Laws of Carrom.

AGE CATEGORY:
10+

REGISTRATIONS:
until 18.04.2024

Registration should be made via google form or in Tulsi Restaurant

Link: https://forms.gle/HNQ3TnCVWgZZ75RR9
The tournament is intended for a maximum of 12 pairs. Participation will be determined on a first-come, first-served basis.

ENTRY FEE:
80 zł / pair (40 zł / person)

Registration fee should be paid to Organizator. Payment of the entry fee is a guarantee of participation.

PRIZES IN THE TOURNAMENT:

Each participant will receive a commemorative diploma.  Prizes and diplomas for I, II, III place.
The organizer provides equipment for carrom. Each player is obliged to have his own striker.

CONTACT:

Paweł: 609 138 406

Tulsi: 797 648 384