Walne Zebranie Członków PSC-poniedziałek 29.06.2015 Warszawa

Zapraszamy wszystkich członków Polskiego Stowarzyszenia Carrom na Walne Zebranie Członków PSC, które odbędzie się w poniedziałek 29 czerwca 2015 r. w Centrum Kultury Indyjskiej i Sportu, przy ul. Żelaznej 58/62 w Warszawie. 

termin I: godz. 20.00, II termin godz. 20:30

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PSC.
  2. Powołanie Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podsumowanie działań Zarządu PSC w 2014 r. – sprawozdanie z działalności Zarządu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PSC za rok 2014 r.
  6. Omówienie bieżących spraw dotyczących działalności stowarzyszenia, planowane działania, zaangażowanie poszczególnych osób, poszukiwanie wsparcia finansowego dla PSC, plany.
  7. Omówienie kwestii wyjazdu na 19ty Carrom Eurocup 2015 do Szwajcarii.  
  8. Inne kwestie, dyskusja.
  9. Zamknięcie Walnego Zebrania.

ZAPRASZAMY!!!